Hyödyllisiä linkkejä kierrätyksestä

Plast2Recycle-projektissa hyödynnetään myös VTT:n kehittämiä kierrätysteknologian ratkaisuja. Näin mahdollistetaan muun muassa haastavan muotoisten muovituotteiden tehokas prosessointi.

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/vtt-kehitti-uudentyyppisen-laitteen-hankalien-jatemateriaalien-prosessointiin

VTT kehittää muovien kiertotalouden mahdollistavia ratkaisuja. Plast2Recycle-projektin integroidut teknologiat ovat osa tätä kehitystä.

https://www.vttresearch.com/fi/beyond2030/resurssien-riittavyys/muovien-kiertotalous

Plast2Recyclen kemiallisen muovin kierrätyksen laitekokonaisuudet sijaitsevat VTT:n uudessa prosessikemian keskuksessa Bioruukissa.

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/vttn-uusi-prosessikemian-pilotointialusta-espoossa-valmis-vauhdittamaan-bio-ja

Termokemian menetelmät avaavat uusia mahdollisuuksia muovijätteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen.

https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/termokemiallinen-konversio

Kiertotalous on muovien käytön tulevaisuus. Tehokkaat kierrot ovat monen kehityksen summa, jossa tuotesuunnittelu ja materiaalien prosessiosaaminen ovat keskeisessä osassa.

https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/muovien-kiertotalous