Muovien kiertotalous

Muovissa ei materiaalina ole sinänsä mitään vikaa, mutta muovien käytönjälkeisessä käsittelyssä on pahoja puutteita. Hyvä uutinen on, että muovien käyttöä voidaan jatkaa edelleen. Se vain täytyy toteuttaa aivan uudella tavalla.

”Muovien kiertotalouden myötä voimme nauttia muovimateriaalien monista hyödyistä suojellen samalla ympäristöä.”
 – Holger Pöhler

Vuoteen 2030 mennessä kaikkien muovipakkausten uudelleenkäyttö ja kierrätys on kustannustehokasta. ”Valmista, käytä, hävitä” ei enää kelpaa. Muovien kiertotaloudessa muovien hyödyistä pidetään kiinni, mutta muovien käyttöä jatketaan kestävällä tavalla.


Lähestymistapamme

VTT tarjoaa ratkaisuja koko arvoketjulle muovien kiertotaloudessa. VTT voi auttaa muovintuottajia uudistamaan materiaalejaan kiertotalouden vaatimusten mukaisiksi, kierrätysyhtiöitä kehittämään teknologioita, jotka parantavat kierrätysastetta ja kierrätysmateriaalien laatua, sekä brändien omistajia luomaan uutta, kestävän kehityksen mukaista tarjontaa.

Lähestymistapamme kulmakivet:

Ekosuunnittelu: Kehitetään muovien uudelleenkäyttömahdollisuuksia. Korvataan vaikeasti kierrätettävät muovit uusilla tai uudistetuilla muoveilla.

Lajittelu ja mekaaninen kierrätys: Parannetaan kierrätysmateriaalien laatua ja parannetaan kierrätysastetta älykkäällä lajittelulla ja kierrätyksellä.

Fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen: Kehitetään uusiutuvia bio- ja hiilidioksidipohjaisia polymeereja kilpailematta elintarvikkeiden tuotantoketjun kansa.

Kemikaalien kierrätys: Kehitetään tehokkaita lämpökemiallisia kierrätys- ja depolymerointiteknologioita monomeerien ja oligomeerien tuottamiseksi.


Alkuperäinen artikkeli: https://www.vttresearch.com/fi/beyond2030/resurssien-riittavyys/muovien-kiertotalous