Muovinkierrätyksen valoisa tulevaisuus

Muovinkierrätyksen valoisa tulevaisuus -videolla käydään läpi muovinkiertokulun eri vaiheita, siihen liittyviä haasteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.  Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Alla videon tekstivastineet suomeksi ja englanniksi.

 

Tämä on tekstivastine Muovin kierrätyksen valoisa tulevaisuus -videolle. Video on toteutettu siten, että kertojan puhuessa näytetään, kun käsi kuvittaa sisältöä samanaikaisesti tussilla valkotaululle. Tässä tekstivastineessa kerrotaan ensin, mitä kertoja kertoo ja sen jälkeen kuvataan, mitä kuvaan on piirretty.

 

Kertoja: Muovinkierrätyksen valoisa tulevaisuus

Kuvassa: Otsikon alle ilmestyy seuraavien tahojen logot: Pirkanmaa liitto, Uudenmaan liitto, Metropolia, VTT, Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020 ja EU:n aluekehitysrahasto

 

Kertoja: Mielikuvat muovista voivat olla varsin negatiivisia. 

Kuvassa: Läpileikkaus talosta, jossa näkyy nainen keittiössä juustopaketti kädessä. Naisella ajatuskuplassa metsä täynnä muoviroskaa. Mies istuu olohuoneessa nojatuolissa ja katsoo televisiosta ohjelmaa, jossa meressä kelluu muoviroskaa, muun muassa muoviankka. Pihalla keltaisen auton vieressä henkilö kastelee kukkia puutarhaletkulla. Hänen ajatuskuplassaan on jätekasa täynnä muovia. 

 

Kertoja: Mutta jos muovi yhtäkkiä katoaisi maailmasta, olisimme hankalassa tilanteessa. 

Kuvassa: Edellisestä kuvasta pyyhitään kaikki muoviset asiat pois. Naisen kädessä juusto homehtuu ilman muovipakettia. Muoviset putket ja vesiletkut häviävät. Vedet valuvat maahan ja talon rakenteisiin ja kukkien kastelija seisoo ilman letkua ihmeissään keskellä pihaa.  Olohuoneessa mies putoaa tuolilta lattialle, kun tuolin pehmusteet häviävät. Autosta jää jäljelle pelkkä väritön metallikori ja kaikki nesteet valuvat maahan. 

 

Kertoja: Jotta muovin käyttö saadaan kestävälle pohjalle, tarvitsemme toimivaa kiertotaloutta.

Kuvassa: Edellisen kuvan oheen ilmestyy Plast2Recycle-hankkeen tyyppi. Hän sanoo: “Tarvitsemme toimivaa kiertotaloutta!”

 

Kertoja: Muovi on kestävä, kevyt ja edullinen raaka-aine. Se pääsee parhaiten oikeuksiinsa pitkäkestoisissa tuotteissa. 

Kuvassa: Isä, vanhempi lapsi ja taapero aamiaisella. Ikkunasta näkyy keltainen muovinkierrätysastia. Allaskaapista korostetaan muoviset viemäriputket. Taapero heittää iloisena muoviastiansa lattialle ja ne pysyvät ehjänä.

 

Kertoja: Muovin hyödyistä saadaan nauttia myös tulevaisuudessa, kunhan muovin kierrätettävyys otetaan huomioon kaikissa sen elinkaaren vaiheissa.

Kuvassa: Suoralla janalla kuvataan muovin elinkaaren eri vaiheet: 

● Raaka-aine -vaiheessa: öljynporauslautta  

● Materiaali- ja tuotesuunnittelu -vaihe: materiaalisuunnittelija labratakki päällä ja tuotesuunnittelija, jonka luonnosvihossa näkyy keltainen muoviankka.

● Valmistus-vaihe: henkilö tuotantolaitoksen turvavarusteissa

● Kulutus-vaihe: kuluttaja kantaa muovikassia ja pulloa käsissään

● Kierrätys-vaihe: logistiikkapuolen tyyppi kantaa muovinkierrätysastiaa

Plast2Recycle-hankkeen henkilö katsoo vaiheita pohtivan näköisenä vierestä.

 

Kertoja: Muovin mekaanisessa kierrätyksessä haasteena ovat eri muovityyppien yhdistelmät, muoveissa käytetyt väri- ja lisäaineet sekä muovien likaisuus. 

Kuvassa: Muovin mekaanisen kierrätyksen linjasto, jossa sisään menee sekalaista muovia ja ne jaotellaan PE-, PET- , PP-  ja sekamuoveihin. Plast2Recycle-hankkeen tyyppillä ajatuskuplassa ajatus “kierrätystä vaikeuttavat muun muassa väriaineet, lisäaineet ja likaisuus”.

 

Kertoja: Kemiallisella kierrätyksellä voitaisiin ratkaista sekamuovien kierrätysongelmia. Kemiallisessa kierrätyksessä muovin molekyylit pilkotaan pienemmiksi, jolloin ne voidaan käyttää uuden muovin raaka-aineena. 

Kuvassa: Otsikkona “Kemiallinen kierrätys”. Ohessa molekyyliketju, jota pilkotaan ja siitä muodostuu eri muovilaatujen molekyylejä. Molekyyliketjun alla kahtia halkaistu muoviankka, jonka sisältä tulee kemiallisen kierrätyksen avulla tehtyjä eri muovilaatuja ja niistä valmistettuna uusina muovituotteina kastelukannu, legopalikka ja maalia.

 

Kertoja: Lisää kehitystyötä kuitenkin tarvitaan, jotta kierrätyksestä saadaan kannattavaa. 

Kuvassa: Plast2Recycle-hankkeen tyyppi kannattelee toisessa kädessään setelinippua ja toisessa maapalloa. Hän katsoo maapalloa ja pitelee sitä hieman korkeammalla kuin setelinippua.

 

Kertoja: Muovin kierto tulee ottaa huomioon jo tuotteiden suunnittelussa. Erityisesti kertakäyttöisten tuotteiden kierrätettävyyteen on panostettava. 

Kuvassa: “Design for recycling” -teksti. Tekstin yllä muovin elinkaaren eri vaiheiden tyypit uuden katkoviivoilla hahmotellun muovituotteen ympärillä. Tyypeillä puhekuplissa hyvän kierrätettävän muovituotteen ominaisuuksia: “helposti lajiteltava”, “monomuovi”, “ei väriaineita”, “ei lisäaineita” ja “eriteltävät kerrokset”.

 

Kertoja: Myös suljetut kierrot luovat lisämahdollisuuksia muovin kierrättämiseen.

Kuvassa: Yhdellä edellisen kohdan tyypeistä ajatuskuplassaan esimerkki suljetusta kierrosta, jossa tyyppi juo muovipullosta, pullo palautetaan kierrätykseen, se sulatetaan muovirakeiksi ja samasta muovista valmistetaan uusi vastaava pullo.

 

Kertoja: Yritysten ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen muovin kierrätyksen haasteista ja mahdollisuuksista edesauttaa muovin tehokasta kiertoa. 

Kuvassa: Läppäri, jonka ruutu on täynnä etätapaamiseen osallistuvia ihmisiä. Plast2Recycle-hankkeen tyyppi  kertoo heille muovin kierrätyksestä.

 

Kertoja: Plast2Recycle-hanke on kerännyt joukon eri alojen toimijoita ratkomaan näitä pulmia yhdessä. 

Kuvassa: Etätapaamisessa oleville tyypeille piirretään puhekupliin hehkulamppuja merkiksi uusien ideoiden syntymisestä.

 

Kertoja: Muovissa on liiketoiminnan potentiaalia, mutta muovin elinkaaren pidentäminen vaatii panostusta  ja yhteistoimintaa meiltä kaikilta. 

Kuvassa: Muovin elinkaaren eri vaiheiden tyypit pitävät käsissään lakanaa, jossa on iso nuolista tehty kierrätyskolmio. Aurinko paistaa ja muoviankka säteilee tyytyväisyyttä joukon edessä.

 

Kertoja: Lue lisää osoitteesta plast2recycle.fi ja tule mukaan rakentamaan valoisampaa tulevaisuutta!

Kuvassa: Kirjoitetaan kuvan alle plast2recycle.fi ja kamera ajaa etäämäälle, niin että kaikki aiemmin valkotaululle piirretty kuvitus tulee näkyviin kerralla.

 

This is a text alternative for the ”Bright Future of Plastic Recycling” video. The video is created so that while the narrator speaks, a hand simultaneously illustrates the content by drawing with a whiteboard marker on a whiteboard. This text alternative first explains what the narrator tells and then describes what is actually drawn in the image.

 

Voice over: The Bright Future of Plastic Recycling

In the picture: Under the heading, logotypes of the following organisations appear: The Council of Tampere Region, Helsinki-Uusimaa Regional Council, Metropolia, VTT, Leverage from the EU 2014 to 2020 and The European Regional Development Fund (ERDF)

 

Voice over: Plastic may invoke rather negative associations.

In the picture: Cross-section of a house where a woman is in the kitchen holding a pack of cheese in her hand. Above the woman there is a thought bubble with a forest full of plastic trash. A man is sitting in an armchair in his living room and is watching a TV programme where plastic rubbish, including a plastic toy duck, is floating in the sea. In the garden next to a yellow car, a person is watering flowers with a garden hose. There is a pile of rubbish full of plastic in his thought bubble. 

 

Voice over: Yet if plastic were to suddenly disappear from the world, we would find ourselves in quite a pickle.

In the picture: All plastic things are removed from the previous picture. In the woman’s hand, the piece of cheese is getting mildewy without a plastic wrapping. Plastic pipes and water hoses disappear. All the water drains into the ground and into the structures of the house, and the person watering the flowers is left wondering without a hose in the middle of the garden.  In the living room, the man falls from his chair onto the floor as the padding of his chair disappears. All that remains of the car is a colourless metal frame, and all liquids are getting spilled into the ground. 

 

Voice over: What we need is a functioning circular economy in order to make plastic use sustainable.

In the picture: Next to the previous image, the character from Plast2Recycle project appears. The character says: ”We need functional circular economy!”

 

Voice over: Plastic is a durable, lightweight, and inexpensive material. It is especially useful in products that are intended to have a long life cycle.

In the picture: A father, an older child and a toddler are having breakfast. A yellow plastic recycling bin is visible through the window. Plastic sewage pipes are shown highlighted in the sink cabinet. The toddler happily throws his/her plastic dishes on the floor and they do not break.

 

Voice over: We will be able to keep enjoying the benefits of plastic in the future, as long as recyclability is taken into account in all stages of its life cycle.

In the picture: A direct line describes the different lifecycle stages of plastic: 

● At the raw material stage: oil-drilling rig  

● Material and product design stage: material designer wearing a lab coat and product designer holding a sketchpad with yellow plastic toy duck.

● Production stage: person wearing production plant safety equipment

● Consumption stage: a consumer carries a plastic bag and a bottle in his/her hands

● Recycling stage: a character from the logistics department carries a plastic recycling bin around

Person from the Plast2Recycle project looks at the various stages with a pensive face.

 

Voice over: In mechanical recycling of plastic, challenges include the combinations of different types of plastics, the pigments and additives used, and the contaminated plastic. 

In the picture: A belt-line for mechanical recycling of plastic, where mixed plastic enters the belt-line assembly and is sorted into PE, PET, PP and mixed plastics. The character from the Plast2Recycle project has a thought bubble saying: ”Recycling is affected by colouring agents, additives and dirt, amongst other things.”

 

Voice over: Chemical recycling could solve many of the problems of recycling mixed plastic waste. In chemical recycling, the plastic molecules are broken apart so that they can be reused as raw material for new plastic. 

In the picture: Header ”Chemical Recycling”. In the picture, there is a molecular chain that is chopped down and it forms molecules of different plastic qualities. Under the molecular chain, there is a split-up plastic toy duck, and different plastic qualities made with help of chemical recycling appear from inside the duck. Out of these plastics, a watering can, Lego brick and paint are being made.

 

Voice over: But further research and development is needed in order to make recycling more beneficial. 

In the picture: The character from the Plast2Recycle project holds a bundle of banknotes in one hand and a globe in the other hand. The character looks at the globe and holds it a little higher than the bundle of banknotes.

 

Voice over: The recyclability of plastic must be taken into account right from the design phase of products. Special attention must be paid to the recyclability of single-use products.  

In the picture: ”Design for recycling” text. Above the text, the characters for different stages of plastic’s lifecycle around a new plastic product outlined with dashed lines. The speech bubbles of the characters list properties of a good recyclable plastic product: ”easy to sort”, ”mono-plastic”, ”no colouring agents”, ”no additives” and ”separable layers”.

 

Voice over: Closed-loop recycling also creates new opportunities for plastic recycling.

In the picture: In their thought bubble, one of the characters from the previous step presents an example of a closed cycle where a character drinks from a plastic bottle, the bottle is returned for recycling, melted into plastic granules and a new similar bottle is made of the very same plastic.

 

Voice over: Increasing businesses’ and consumers’ awareness of the challenges and opportunities of recycling plastic will help make recycling more effective. 

In the picture: A laptop where the screen is full of people attending a remote meeting. The character from the Plast2Recycle project tells them about recycling plastic.

 

Voice over: The Plast2Recycle project has gathered actors from various sectors to tackle the challenges together. 

In the picture: Light bulbs are drawn on speech bubbles of the characters attending the remote meeting to indicate surfacing of new ideas.

 

Voice over: Plastic has business potential, but extending its life cycle requires effort and collaboration from us all.

In the picture: The characters for different stages of plastic’s lifecycle hold a sheet with a large recycling triangle made of arrows. The sun is shining and the plastic toy duck radiates with satisfaction in front of the crowd.

 

Voice over: Read more at plast2recycle.fi and join us on the journey towards a brighter future!

In the picture: Text ”plast2recycle.fi” is written under the picture, and the camera zooms out so that all the illustrations previously drawn on the whiteboard can be seen all at once.