Termokemiallinen konversio

Termokemiallisen kierrätyksen avulla voimme muuttaa biomassan ja käytetyn muovin kaltaiset jätteet kestävää kehitystä tukeviksi tuotteiksi. VTT tarjoaa kattavan pilotointialustan pyrolyysille ja kaasutukselle.

Lyhyesti

Kehitämme uusia ideoita jätteiden, kuten muovien, kemialliseen kierrätykseen. VTT vie innovaatiot nopeasti ja tehokkaasti laboratoriosta pilottitasolle ja demonstraatioihin asti. Autamme luomaan laajoja kumppaniverkostoja, jotka kattavat kokonaisia arvoketjuja raaka-aineista lopputuotteisiin asti.

Termokemialliset konversioteknologiat mahdollistavat biomassan ja muovijätteen kierrätyksen, mikä auttaa korvaamaan fossiiliperäisiä raaka-aineita. Ne tarjoavat uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan kierrättää muuten kierrätyskelvottomia materiaaleja.   

Tällä hetkellä esimerkiksi muoveista voidaan kierrättää mekaanisesti alle 10 %, kun taas loput poltetaan tai haudataan maahan.  Pyrolyysin ja kaasutuksen kaltaisilla kemiallisilla kierrätysmenetelmillä voimme parantaa muovijätteen kierrätysastetta merkittävästi ja tarjota polttamiselle ympäristön kannalta paremman vaihtoehdon. VTT kehittää ratkaisuja, joilla vähäarvoinen jäte, kuten muovit, voidaan muuntaa arvokkaiksi ja vastuullisiksi tuotteiksi, kuten ensiömuoviksi.

Teknologian kehityksen lisäksi toimimme aktiivisesti teollisuuden ja suuren yleisön kanssa. Autamme luomaan Euroopan laajuisia ja vieläkin laajempia kumppaniverkostoja, jotka kattavat kokonaisia arvoketjuja raaka-aineista lopputuotteisiin asti.

Kohti hiilivapaata prosessiteollisuutta

Termokemialliset konversioteknologiat tarjoavat myös tavan, jolla voidaan vähentää hiiliriippuvuutta teräksen ja sementin tuotannon sekä kemianteollisuuden kaltaisista teollisista prosesseista ja käyttää vastuullisia raaka-aineita. Nämä teknologiat voidaan integroida kustannustehokkaasti nykyiseen infrastruktuuriin. Lisäksi edistämme hiilidioksidipäästöjen vähenemistä kehittämällä vetyä ja korkean lisäarvon hiilituotteita metaanista.

Ainutlaatuiset pilotointitilat termokemialliselle konversiolle

Meillä on runsaasti näyttöjä innovaatioiden kehittämisestä tehokkaasti laboratoriosta pilottiasteelle ja demonstraatioihin asti. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet pyrolyysi- ja kaasutusteknologioita biomassatähteitä ja muita jätteitä varten. Yksi esimerkki tästä on Joensuussa sijaitseva maailman ensimmäinen integroitu pyrolyysilaitos, joka tuottaa bioöljyä korvaamaan fossiilisia polttoaineita.  Toinen esimerkki on Lahden jätteenkaasutuslaite, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Lahden kaupungille SRF-polttoaineesta. Bioruukki on ainutlaatuinen innovaatio- ja demonstraatioalustamme bio- ja kiertotalouden yrityksille.