VTT Bioruukki

VTT Bioruukki on uusien biopohjaisten tuotteiden ja kiertotalousratkaisujen pilotointikeskus, joka yhdistää huippuluokan osaamisen, mallinnuksen ja pilotoinnin saman katon alla. Laboratoriossa ja pilotointilaitoksessa kaikenkokoiset asiakasyritykset voivat kehittää ja jalostaa innovaatioitaan ja prosessejaan ja siten vauhdittaa tuotteidensa ja prosessiensa innovaatiosyklejä.

Lyhyesti

Ainutlaatuinen osaaminen, mallinnus ja pilotointi saman katon alla. Pitkä kokemus teollisuuden kumppanien uusien prosessikonseptien luomisesta ja kehittämisestä. Maailmanluokan alusta jalostukseen ja näytteisiin sekä pienimuotoiseen valmistukseen.

Ainutlaatuinen innovaatio- ja testausalusta bio- ja kiertotalouden yrityksille

Bioruukissa on monipuolinen valikoima prosessinkehitysyksiköitä sekä erilaisia reaktoreita. Lisäksi saatavilla on termokemiallisen konversion, biomassan prosessoinnin, kestävän kemian sekä metallien ja mineraalien talteenoton asiantuntija-, tutkimus- ja kehityspalveluita. Kun kaikki tarvittava osaaminen, mallinnus ja pilotointi ovat saatavilla saman katon alla, VTT voi tarjota optimaalisia ratkaisuja koko tuotekehityksen ajan valmiiseen tuotteeseen asti.

Bioruukki tukee liiketoimintamahdollisuuksia seuraavilla alueilla:

  • Vähähiiliset energiaratkaisut
  • Tehokas biomassanjalostus
  • Uudet biomassapohjaiset tuotteet
  • Kierrätys ja jätteen hyötykäyttö
  • Kestävät kemikaalit
  • Kestävä metallien ja mineraalien talteenotto

 

Bioruukki-pilotointikeskuksen tarjonta:

Termokemiallinen konversio

Kehitämme uusia ja kestäviä teknologioita biopohjaisten kemikaalien ja vähähiilisen energian tuotantoon. Palveluihimme kuuluvat teknis-taloudellinen mallintaminen ja ennakointi, laboratorio- ja pilottitason kokeellinen työ, prosessikehitys ja teollisten demonstraatioiden tuki.

Lue lisää: https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/termokemiallinen-konversio

Kestävä kemia

VTT:n avulla voit saada kilpailuedun taloudellisesti kannattavien, ympäristöä säästävien ja teknisesti tehokkaiden kemianratkaisujen avulla. Voit optimoida raaka-aineiden, ekotehokkaiden prosessien ja jätteen käytön.

Lue lisää: https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/biokemikaalit

Biomassan prosessointi

Meillä on ainutlaatuista osaamista ja monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri innovaatioiden kehittämiseksi biopohjaisten raaka-aineiden, kuten puun, kaarnan tai oljen, käsittelyyn ja muokkaamiseen uusia biotekniikka- ja materiaalisovelluksia varten. Tarjoamme kokonaisvaltaista biomassan prosessoinnin kehitystä, jolla biopohjaiset raaka-aineet voidaan muuttaa arvokkaiksi tuotteiksi. Uusiutuvat raaka-ainevirrat tai jätevirrat voidaan päivittää teollisuuden raaka-aineiksi uusien kuitutuotteiden, tekstiilien, muovimaisten tuotteiden, biokemikaalien ja muiden ainesosien valmistamista varten.

Lue lisää: https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/biomassan-prosessointi

Metallien ja mineraalien talteenotto

Tarjoamme uusia teknologioita malmien ja mineraaliraaka-aineiden arvon maksimoimiseksi. Erinomainen tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointitilat tukevat uusimman teknologian käyttöä asiakasratkaisuissa.  Kohdemetallien lisäksi voimme ottaa talteen hivenaineita ja luoda arvoa sivuvirroista.

Lue lisää: https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/metallien-ja-mineraalien-talteenotto

Prosessikonseptien mallinnus

Tuotamme nopeasti ja tehokkaasti tarkkoja tietoja erilaisiin prosessiteollisuuden tarpeisiin investointipäätösten tekemistä, prosessinkehitystä ja ongelmanratkaisua varten. Prosessien optimointi ja vianmääritys simulointityökaluilla nopeuttaa ratkaisujen onnistunutta toteutusta.

Lue lisää: